VytlačiťOdoslať e-mailom

Zmena právnej formy

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás oficiálne informovať, že od 1.1.2007 dochádza k zmene právnej formy RVR Afinis transformáciou. Firma RVR Afinis v.o.s sa od tohoto dátumu transformuje na spoločnosť s ručením obmedzeným. Všetky práva a povinnosti vo vzťahu k zákazníkom a obchodným partnerom, zmluvné aj zákonné, zostávajú nezmenené a zachované.

V tejto súvislosti by sme Vás radi požiadali aby boli od 01. 01.2007 pri komunikácií s našou firmou uvádzané tieto nové údaje:

RVR Afinis s.r.o.
Žitná 1
831 06 Bratislava