VytlačiťOdoslať e-mailom

Zmena názvu spoločnosti

Dňa 01.12.2008 ukončujeme proces rebrandingu značky, ktorý začal v roku 2005 zmenou loga  a názvu firmy z RVR Gufero na RVR Afinis.
Počas nasledujúcich rokov sme priniesli našim zákazníkom nové služby v podobe výroby plochých a rotačných tesnení najmodernejšími technológiami.
Týmto sme sa identifikovali  na trhu  ako výrobno-obchodná spoločnosť s komplexnými službami v oblasti tesnení a tesniacich technológií.

 

V rámci našich ambícií vstúpiť intenzívnejšie na trhy EU je logickým vyústením ukončenia rebrandingu značky, zjednodušenie názvu spoločnost a odstránenie časti RVR v názve, pod ktorým sme sa prezentovali v minulých rokoch.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. decembra 2008 budeme vystupovať pod novým názvom AFINIS Group s.r.o.  V tejto súvislosti chceme požiadať, aby ste od 01. decembra 2008 používali pri komunikácií s našou firmou tieto údaje :

 

AFINIS Group s.r.o., Žitná 1,  831 06  Bratislava

 

Táto zmena nevplýva na majetkovo-právne vzťahy v spoločnosti a všetky ostatné údaje IČO, DIČ, banka atď. zostávajú nezmenené.

 

Sme si vedomí, že zmena loga či mena firmy nezaručuje automaticky úspech pri vnímaní identity spoločnosti. Nová značka firmy je pozvánkou do modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, ktorá bude mať v budúcom období ambíciu zaradiť sa k firmám podobného charakteru pôsobiacich vo vyspelej Európe.